Компетентност и приложимо право към задълженията за издръжка по Регламент (ЕО) № 4/2009

978-619-229-013-9

Нов продукт

15,00 лв

  • Автор: Ева Касева 
  • Издателство: Фабрика за книги
  • Корица: мека
  • Страници:490
  • Година на издаване: 2018

Добавяне към списъка с желания

Книгата изследва уредбата относно определянето на компетентността и приложимото материално право към искове за издръжка в българското международно частно право установена в Регламент (ЕО) № 4/2009 и в Протокола за приложимото право към задълженията за издръжка.
Изяснено е понятието за издръжка в българското семейно и международно частно право, както и автономната му квалификация в правото на Европейския съюз. Хронологично и по съдържание е проследена правната уредба относно компетентността и приложимото право към задълженията за издръжка в източниците на правото – международни, вътрешни и в актовете на Европейския съюз. Дадена е обща характеристика на Регламент (ЕО) № 4/2009 и Протокола за приложимото право към задълженията за издръжка, изяснени са пределите на действие на двата, както и йерархията им в системата на източници на международното частно право. Детайлно са анализирани видовете компетентност установени в Регламент (ЕО) № 4/2009 и въпросите, свързани с производството по искове за издръжка, както и уредбата на приложимото право и нейните особености. За всяка норма са посочени предпоставките за нейното прилагане, като специално внимание е отделено на приложението й в практиката на съдилищата. Изследвани са подробно ключови решения на Съда на Европейския съюз в материята.
Книгата е предназначена за адвокати, съдии, студенти и учени с интереси в областта на международното частно семейно и наследствено право.
Ева Касева е доктор по право на Софийския университет „Св.Климент Охридски“, главен асистент в Института за държавата и правото при Българска академия на науките.

Related Products