ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

978-619-226-100-9

Нов продукт

9,20 лв

  • Автор:  колектив
  • Издателство: Сиби
  • Корица: мека
  • Страници: 472
  • Година на издаване: 2018
  • Наличност: да

Добавяне към списъка с желания

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
2 07 С04
15. ИЗДАНИЕ КЪМ 20 ОКТОМВРИ 2018 Г.


В предстоящото издание са отразени промените в Закона за обществените поръчки, приети от Народното събрание на 4 октомври 2018 г.

В сборника са поместени Законът за обществените поръчки, правилникът за прилагането му и тарифата за таксите в производствата по обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, които са в сила от 15 април 2016 г.

Включен е Законът за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, с който се уреждат обществените отношения, свързани с различните дейности по координация, изпълнение, мониторинг и контрол на средствата, предоставени от Европейския съюз на Република България в режим на споделено управление, като и специалните правила за определяне на изпълнител от бенефициент на безвъзмездна финансова помощ.

Поместено е Информационно приложение – справочник на актовете на правото на Европейския съюз в материята на обществените поръчки.

Текстовете са анотирани с вътрешни препращания, препращания към други нормативни актове и бележки във връзка с преходния режим.

Related Products