Административен процес. Шесто преработено и допълнено издание

978-954-28-2718-4

Нов продукт

28,00 лв

  • Автор:  проф. д-р Кино Лазаров , проф. д-р Иван Тодоров
  • Издателство: Ciela
  • страници:584

  

Добавяне към списъка с желания

Изданието е актуално към 1 октомври 2018 г.

Съдържание:

– Административнопроцесуален кодекс

– Закон за нормативните актове

– Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове

– Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност

– Закон за административните нарушения и наказания

– Закон за отговорността на държавата и общините за вреди

– Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и министерството на правосъдието

Related Products