Правен режим за защита на конкуренцията в ЕС. Том I. Антикартелно право

978-954-28-2632-3

Нов продукт

25,00 лв

  • Автор: Иван Стойнев
  • Издателство: Ciela
  • Корица: 
  • Размер: 
  • Брой страници: 420
  • Година на издаване: Юни 2018

Продуктът вече не е наличен

Добавяне към списъка с желания

„Правен режим на защита на конкуренцията в ЕС. Антикартелно право“ е първото цялостно изследване на български език на забраната, съдържаща се в чл. 101 ДФЕС. Трудът представя по един достъпен, но задълбочен и аналитичен начин основните елементи на забраната за споразумения, решения на сдружения на предприятия или съгласувана практика, имащи за цел или резултат нарушаването на конкуренцията между предприятията в рамките на Вътрешния пазар. Анализирана е практиката на ЕК и СЕС по прилагане на забраната, както и по прилагане на режима на индивидуално освобождаване. Разгледани са също и спецификите на отделните категории и видове хоризонтални и вертикални споразумения и съответните регламенти за групово освобождаване.

Related Products