Монетната система в Средновековна България през XIII-XIV век

9549163512

New product

18,00 лв

  • Автор: Стоян Авдев
  • Издателство: БЕСИКЕ ЕОД
  • Корица: мека
  • Размер: 240х156мм
  • Брой страници:238

Add to wishlist

Книгата е първото обобщаващо изследване върху монетната система в Средновековна България през ХШ-ХІV в. На основата на монетите и монетните съкровища, на писмените извори и на специализираните исторически и нумизматични проучвания са показани параметрите на приетата в България византийска монетната система от края на XII в.
Подробно е изследвано нейното самостоятелно развитие през първата половина на XIV в., когато цар Тодор Светослав въвежда регионалната аспрова система с тегловен стандарт на сребърните монети, идентичен с този в системата на Златната орда. В продължение на няколко десетилетия тази система се характеризира с интензивна употреба на златни перпери и сребърни аспри.В по-големите черноморски търговски центрове се обособяват местни парични и монетни системи, отличаващи се помежду си по парично-тегловните еталони. В западните и югозападни български земи се налага грошовата регионална система, свързана със солунската търговия на Венеция. Епизод в монетосеченето и монетното обръщение в Средновековна България е използването през 40-те и 50-те години на XIV н. на василикоповата система в земите на деспот Добротица.

Related Products